Birim Mühendislik > ANASAYFA

BİRİM MÜHENDİSLİK, yangın ve güvenlik sistemleri konusunda aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında ve sektörlerde hizmetler vermektedir.

SİSTEM TASARIMI: Yangın ve güvenlik sistemleri tasarımı yapılması gereken yapılar incelenerek Türkiye Yangın Yönetmeliği ve en güvenilir uluslararası standartlar doğrultusunda risk sınıfı belirlenir. Uygun senaryo seçilir.

PROJELENDİRME: Yapıların yangın ve güvenlik sistemlerinin tasarımı aşamasında belirlenmiş olan risk sınıfı ve senaryo doğrultusunda en popüler projelendirme ve tasarım programları desteğiyle projelendirme işlemi gerçekleştirilir.

MALZEME TEMİNİ: Yapıların yangın ve güvenlik sistemlerinin tasarım ve projelendirme safhalarında belirlenmiş olan sistem ekipmanları dünyaca kabul görmüş  uluslararası test laboratuarlarından başarıyla geçmiş ürünler temin edilir.

SÜPERVİZÖRLÜK: Yangın ve güvenlik sistemlerinin montajı safhasında sunulan teknik hizmettir.

SÖZLEŞMELİ BAKIM: Yangın ve güvenlik sistemlerinin uzun yıllar sorunsuz çalışabilmesi için belirli aralıklarla yapılması gereken sözleşmeli bakım işleridir


OKULLAR, HASTANELER
OTELLER, EĞLENCE MERKEZLERİ